مالی

نگاهی به شیوه مالکیت باشگاه‌ها در فوتبال اروپا؛ از شرکت سهامی تا تعاونی

سازمان لیگ آلمان با وجود به‌روزرسانی قانون «۱+۵۰» همچنان جلوی نفوذ سرمایه‌گذاران را می‌گیرد. در انگلیس هم با الگوبرداری از رئال مادرید و بارسلونا صحبت از اداره باشگاه‌ها به شکل شرکت‌های تعاونی مطرح شده است

BAZAR VARZESH