نوشته‌های: نیما نامداری

رهبر الهام‌بخش

  رهبر خوب درون خود یک آتش همیشه روشن دارد. آتشی که اشتعال‌اش به او گرما و انگیزه می‌دهد و نمی‌گذارد سرد بشود و آرام بگیرد.

BAZAR VARZESH