تلگرام بازار ورزش

ضرر یک میلیون پوندی باشگاه‌های لیگ برتر از پخش غیرقانونی

بازار ورزش: نتایج یک پژوهش مشخض کرده که باشگاه‌های لیگ برتر انگلستان به دلیل پخش غیرقانونی مسابقات در هر بازی متحمل یک میلیون پوند ضرر می‌شوند.

 

شرکت «موسو» که یک شرکت متخصص در زمینه مبارزه با دزدی دیجیتال است، برای اولین بار یک پژوهش انجام داده که در آن به صورت دقیق میزان دزدی غیرقانونی تصاویر لیگ برتر انگلیس و ضررهای ناشی از آن را بررسی کرده است. بر اساس این پژوهش در فصل ۱۹-۲۰۱۸ هر بازی لیگ برتر در ۱۴۹ کشور به طور متوسط ۷٫۱ میلیون نفر بیننده دارد که از تصاویر دزدی و بدون پرداخت حق پخش بازی‌ها را می‌بینند.

 

این شرکت همچنین تاثیر این تعداد بیننده تصاویر غیرقانونی را روی درآمد اسپانسرینگ باشگاه‌ها را برآورد کرده است. بر اساس بررسی‌های «موسو» هر باشگاه به خاطر این تعداد بیننده غیرقانونی یک میلیون پوند از درآمد اسپانسرینگ‌اش کاهش پیدا می‌کند. این شرکت حساب کرده که اگر این تعداد بیننده به آمار رسمی تعداد بینندگان و خریداران حق پخش اضافه می‌شد، ارزش بسته‌های حقوقی اسپانسرینگ باشگاه‌های لیگ برتر نیز به همان تناسب افزایش پیدا می‌کرد.

 

بررسی‌های این شرکت‌ نشان داده که بیشترین تعداد بییندگان پخش دزدیده شده در کشورهای چین، ویتنام، کنیا، هند و نیجریه هستند.

 BAZAR VARZESH