نوشته‌های: عیسی عظیمی

که آفتاب بیاید، نیامد

که آفتاب بیاید، نیامد. یا همان که پیرمرد طبسی گفت؛ خودتان می‌دانید و مملکت‌تان. ناامیدی محض چیز لازمی‌ست. اجازه بدهید دیگر امیدوار به درست شدن هیچ چیز نباشیم و از شعر و تمثیل و استعاره هم بگذریم که هرگز به کاری نیامد. که اگر می‌آمد، در کشتن نوید افکاری تردید

بیشتر بخوانید

BAZAR VARZESH