دیدگاه‌

انزوای ورزش ایران؛ دست‌کم تا ۲۰۳۰

میزبانی تورنمنت‌های معتبر ورزشی یکی پس از دیگری بین کشورها تقسیم می‌شود بی‌آنکه ما حتی دیگر زحمت نامزد شدن به ‌خودمان بدهیم

BAZAR VARZESH