نوشته‌های: عیسی عظیمی

در نقد کُری‌خوانی آقای وزیر

‌ خشم هواداران استقلال از توییت و کری‌خوانی وزیر ارتباطات تا حدی می‌تواند ریشه در این واقعیت داشته باشد که در ایران طرفداری معمولاً با ظن عملکرد یک‌طرفه همراه است؛ به‌ویژه وقتی هوادار صاحب قدرت نیز باشد. هوادار ایرانی در این جامعه زندگی، و با گوشت و خونش لمس کرده

بیشتر بخوانید

که آفتاب بیاید، نیامد

که آفتاب بیاید، نیامد. یا همان که پیرمرد طبسی گفت؛ خودتان می‌دانید و مملکت‌تان. ناامیدی محض چیز لازمی‌ست. اجازه بدهید دیگر امیدوار به درست شدن هیچ چیز نباشیم و از شعر و تمثیل و استعاره هم بگذریم که هرگز به کاری نیامد. که اگر می‌آمد، در کشتن نوید افکاری تردید

بیشتر بخوانید

BAZAR VARZESH