تلگرام بازار ورزش

هامبورگ ۱۱ سال پیاپی زیان‌ده

بازار ورزش: باشگاه هامبورگ که سه سال است به دسته دوم بوندس‌لیگا سقوط کرده، برای یازدهمین سال پیاپی زیان ثبت کرد.

 

در فصل ۲۱-۲۰۲۰ زیان این باشگاه بالغ بر ۴,۷ میلیون یورو بود. ضرر سال قبل آن ۶,۷ میلیون یورو بود.

 

زیان فصل گذشته تنها به لطف کاهش هزینه‌ها، کمک دولتی ۱۱ میلیون یورویی کرونا و فروش بخشی از زمین ورزشگاه به ارزش ۱۴,۶ میلیون یورو بیشتر از این نشد.BAZAR VARZESH