تلگرام بازار ورزش

بررسی مهم‌ترین تغییرات در کد جهانی مبارزه با دوپینگ

کد جهانی مبارزه با دوپینگ ارائه شده توسط آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) طی فرآیندی که از سال ۲۰۱۷ آغاز شد، نهایتاً اصلاح شده و از ۱ ژانویه ۲۰۲۱ اجرایی می‌شود. محتوای این کد، برای ورزشکاران و تمامی فعالان حوزه ورزش اهمیت بسیاری دارد و بایستی آموزش‌های لازم در خصوص محتویات این کد ارائه شود. مهم‌ترین تغییرات چه هستند؟

 

منظور از “در زمان مسابقه” چه بازه زمانی‌ای‌ است؟

 

در کد جهانی مبارزه با دوپینگ، بعضی مواد به صورت کلی ممنوع‌اند و بعضی مواد فقط در زمان مسابقه. در مقررات جدید، تعریف “در زمان مسابقه” مشخص شده است. طبق این تعریف، دوره حین مسابقه، دوره‌ای است که از نیمه شب روز قبل از مسابقه (ساعت ۱۱:۵۹ نیمه روز قبل از مسابقه) آغاز شده و تا پایان مسابقه و اتمام فرآیند جمع آوری نمونه‌های پس از مسابقه ادامه خواهد داشت.

 

حمایت از افشاگری در تخلفات مرتبط با دوپینگ

 

افشاگری، یا ارائه گزارش به مقامات، تحت حمایت کد ۲۰۲۱ قرار گرفته است. به طور خاص، تهدید، ایجاد ترس یا بر حذر داشتن شخصی از گزارش اطلاعات به مقامات در خصوص نقض مقررات دوپینگ و یا عدم تبعیت از مقررات و یا انتقام‌جویی از افرادی که گزارش می‌دهند، نقض مقررات تلقی می‌شود. ورزشکاران، پرسنل مرتبط با ورزشکاران و همه افرادی که تحت شمول مقررات مبارزه با دوپینگ قرار می‌گیرند، در صورت که تلاشی در جهت ایجاد خلال در فرآیند افشاگری داشته باشند، با توجه به شدت تخلف، ممکن است با محرومیت از ۲ سال تا محرومیت مادام‌العمر روبرو شوند.

 

دسته جدیدی از مواد تحت عنوان «مواد دارای کاربرد سوءمصرف»

 

آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ، دسته‌ای جدید از مواد را در کد جدید تعریف کرده است که این مواد در حین مسابقه ممنوع هستند و به طور شایع در جامعه و خارج از زمینه ورزش مصرف می‌شوند. برای مثال، چنانچه مشخص شود که ورزشکار از “مواد دارای کاربرد سومصرف” استفاده نموده است، اگر اثبات کند که این اقدام خارج از مسابقه انجام شده و بدون ارتباط با عملکرد ورزشی او بوده است، نتیجتاً دوره محرومیت او بدون نیاز به بررسی میزان خطای ورزشکار، ۳ ماه خواهد بود. چنانچه ورزشکار دوره ای مشخص شده از سوی مقامات مبارزه با دوپینگ را طی کند، این میزان محرومیت ممکن است به ۱ ماه کاهش یابد.

 

مواد قرار گرفته در این دسته شامل این موارد هستند: کوکائین، دایامورفین (هروئین)، متیلن دی اکسی متامفتامین (MDMA, Ecstasy)، تتراهیدروکانابینول (THC)  هستند.

 

قانون حقوق مبارزه با دوپینگ ورزشکاران

 

طبق کد جدید ۲۰۲۱، قانون یا اعلامیه‌ای حمایتی برای ورزشکاران در نظر گرفته شده است که در این متن، تمام حقوق مرتبط با حوزه مبارزه با دوپینگ ورزشکاران در یک سند واحد و قابل اعمال به صورت بین‌المللی، مشخص شده است.

 

منبع: حقوق ورزش اسپولگBAZAR VARZESH