تلگرام بازار ورزش

ابهام درباره «غیرشفاف‌ترین درآمد ورزش ایران»

بازار ورزش: صداوسیما نه تنها حق پخش مسابقات ورزشی را نمی‌دهد، بلکه سال‌هاست که هیچ شفافیتی هم در مورد درآمد حاصل از تبلیغات ناشی از پخش این مسابقات ورزشی وجود ندارد. خبرگزاری ایسنا در گزارشی تحت عنوان «سیما چقدر از پخش مسابقات ورزشی به جیب می‌زند؟» این منبع درآمدی تلویزیون را «غیرشفاف‌ترین درآمد ورزش ایران» دانسته است.

 

بر اساس این گزارش، درآمد حاصل از تبلیغات در پخش مسابقات ورزشی در قانون بودجه سال ۹۹ معادل ۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و از این میزان ۳۰ درصد به وزارت ورزش و جوانان و ۷۰ درصد به سازمان صدا سیما اختصاص پیدا می‌کند. بنابراین سهم وزارت ورزش معادل ۱۵ مییارد تومان خواهد بود.

 

به گزارش ایسنا، بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیز درآمد حاصل از تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد شده که دوباره باید به نسبت ۳۰ به ۷۰ بین وزارت ورزش و جوانان و سازمان صداوسیما تقسیم شود. در صورت تصویب این رقم از سوی مجلس شورای اسلامی سهم وزارت ورزش معادل ۴۵ میلیارد تومان خواهد بود.

 

فارغ از این که بر چه اساسی – آن هم در شرایطی که صداوسیما حق پخش مسابقات ورزشی را هم نمی‌پردازد- این کلید توزیع ۳۰-۷۰ به ضرر ورزش و به نفع صداوسیما تعیین شده، یک موضوع مهم دیگری که ایسنا در گزارش خود به آن اشاره کرده این است که درآمدهای حاصل از تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی باید بر اساس واقعیت در نظر گرفته شود تا بتوان سهم واقعی ورزش کشور را پرداخت کرد. اینکه آیا رقم واقعی به دست آمده از این مسیر در سال ۹۹ معادل ۵۰ و در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۵۰ میلیارد تومان است؟ این نکته با توجه به تعرفه‌های مختلف برنامه‌ها و زمان‌های مختلف پخش حائز اهمیت است. سازمان صداوسیما تاکنون در مورد این درآمد هیچ اطلاع رسانی صورت نگرفته است و مبلغ واقعی بدست آمده از سوی سازمان صدا و سیما در این رابطه در هیچ سالی مشخص نیست.

 

ایسنا در ادامه اشاره کرده که کوتاهی صورت گرفته در این رابطه تنها معطوف به سازمان صدا و سیما نیست، بلکه متولیان ورزش کشور هم به نوبه خود در عدم اطلاع رسانی در این زمینه کوتاهی کرده اند تا به صورت شفاف مشخص نباشد که کل درآمد حاصل از تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی چقدر است؟BAZAR VARZESH