تلگرام بازار ورزش

کاهش درآمدهای سه باشگاه بزرگ ترکیه

بازار ورزش: سه باشگاه بزرگ فوتبال ترکیه گزارش مالی فصل گذشته خود را منتشر کردند. هم بشیکتاش ، و هم گالاتاسارای و فنرباغچه درآمد عملیاتی ‌شان به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.

 

درآمد بشیکتاش با ۲۵ درصد کاهش به ۷۴,۱ میلیون یورو، درآمد فنرباغچه با ۲۸ درصد کاهش به ۸۰,۵ میلیون یورو و درآمد گالاتاسارای با ۱۲ درصد کاهش به ۱۲۹,۱ میلیون یورو رسید. نکته جالب در مورد ترکیب منابع درآمدهای عملیاتی این سه باشگاه استانبول این است که درآمدهای تجاری (اسپانسرینگ و مرچندایزینگ) در میان سه منبع بزرگ‌ترین سهم را دارد.

 

علت کاهش درآمدهای عملیاتی این سه باشگاه، کاهش درآمدها از محل مسابقات اروپایی، عملکرد ضعیف تیم‌ها و پاندمی کرونا عنوان شده است.

 

هر سه باشگاه در سال گذشته زیان‌ده بودند. گالاتاسارای زیان خالص هفت میلیون یورو ثبت کرد، فنرباغچه ۲۳ میلیون یورو زیان کرد و بیشترین زیان خالص هم مربوط به بشیکتاش بود با ۷۱,۸ میلیون یورو.BAZAR VARZESH