تلگرام بازار ورزش

فیفا: زنان در ایران باید بتوانند به استادیوم بروند

بازار ورزش: بعد سفر هیاتی از نمایندگان فیفا، فدراسیون جهانی فوتبال و همچنین نمایندگانی از کنفدراسیون‌ فوتبال‌ آسیا به ایران فیفا در بیانیه‌ای تاکید کرد که بعد از بررسی‌ها موضع‌اش روشن‌ و قاطع است: زنان در ایران باید بتوانند برای دیدن همه‌بازی‌ها به ورزش‌گاه بروند.

 

فیفا در این بیانیه به طور روشن اعلام کرده که باید به زنان به‌ اندازه درخواست‌شان بلیت‌ فروخته شود و هیچ محدودیتی در شمار تماشاگر زن نباید روا داشته‌ شود.

 

فیفا می‌گوید بررسی کرده‌ و دیده برای این‌کار هیچ مانعی در ورزش‌گاه آزادی برای بازی ایران – کامبوج وجود ندارد.

 

فیفا روشن‌ کرده  براساسکه دست‌آوردهای بازی ایران-کامبوج و برنامه‌های عملیاتی، با فدراسیون‌ایران برای هماهنگ‌کردن ورود زنان به ورزش‌گاه برای بازی‌های لیگ همکاری می‌کند.BAZAR VARZESH