تلگرام بازار ورزش

افزایش ۳۵ درصدی درآمد تلویزیونی لیگ برتر در بازارهای خارجی

بازار ورزش: ارزش حقوق پخش تلویزیونی لیگ برتر انگلیس در بازارهای خارجی برای بازه سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ با ۳۵ درصد افزایش به ۴,۳۵ میلیارد پوند رسیده است. یعنی سالی در حدود ۱,۵ میلیارد پوند.

 

افزایش درآمد فروش خارجی حق پخش لیگ برتر در حالی است که درآمد فروش حقوق پخش تلویزیونی این مسابقات در بازار داخلی بریتانیا کاهش پیدا کرده است. بدین ترتیب سهم درآمد فروش خارجی حق پخش از کل درآمد حق پخش تلویزیونی لیگ برتر حالا به ۴۶ درصد رسیده است.

 

به عبارت دیگر لیگ برتر انگلیس توانسته کاهش درآمد تلویزیونی در بازار داخلی را با افزایش این درآمد در بازارهای خارجی جبران کند.

 

این افزایش درآمد فروش خارجی حقوق پخش تلویزیونی از یک طرف به کاهش ارزش پوند در برابر دلار و یورو برمی‌گردد، و از طرف دیگر به رشد بازار لیگ برتر در قاره اروپا. این در حالی است که فروش حق پخش لیگ برتر در آسیا کاهش یافته است.BAZAR VARZESH