تلگرام بازار ورزش

عملکرد مالی جمعی باشگاه‌های لیگ برتر

بازار ورزش: ۲۰ باشگاه لیگ برتر انگلیس در مجموع روی هم ۴,۸۲۲ میلیارد پوند درآمد داشته‌اند. از این میزان ۵۹ درصد از طریق فروش حقوق پخش تلویزیونی به دست آمده است. ۱۴ درصد کل درآمد از محل درآمدهای روز مسابقه بوده و ۲۷ درصد نیز درآمدهای تجاری که شامل فروش حقوق اسپانسرینگ و بازارپردازی (فروش پیراهن و کالاهای هواداری) می‌شود.

 

 

کل هزینه دستمزد در این ۲۰ باشگاه ۲,۸۳۵ میلیارد پوند بوده است که ۶۳ درصد کل درآمد باشگاه‌هاست. کل ۲۰ باشگاه روی هم ۲۸۰ میلیون پوند سود خالص (پس از کسر مالیات) بدست آورده‌اند.BAZAR VARZESH