تلگرام بازار ورزش

زیان رم با وجود درآمد بی‌سابقه

بازار ورزش: باشگاه فوتبال آاس رم فصل گذشته با ۲۵۰ میلیون یورو بیشترین درآمد در تاریخچه خود را کسب کرد، اما با وجود این در صورت سود و زیان خود ضرری بالغ بر ۲۵ میلیون یورو داشت. در فصل ۱۷-۲۰۱۶ رمی‌ها با ۱۷۵ میلیون یورو درآمد ۴۲ میلیون یورو زیان کرده بود.

 

علت اصلی افزایش ۴۰ درصدی درآمد رم در فصل ۱۸-۲۰۱۷ درآمدهای حاصل از لیگ قهرمانان اروپا بود. «جالوروسی» با راه‌یابی به نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان ۹۸ میلیون یورو از این محل کسب کردند. اما بزرگ‌ترین سهم در درآمدهای رم مربوط به درآمدهای تلویزیونی بود. این باشگاه با ۱۲۸ میلیون یورو بیش از نیمی از درآمد خود را از محل فروش حقوق تلویزیونی به دست آورده است.BAZAR VARZESH