تلگرام بازار ورزش

کاهش زیان اینتر میلان

بازار ورزش: این میلان در فصل گذشته با ثبت زیان ۱۸ میلیون یورو یک بار دیگر زیان‌آور بود، اما نسبت به سال پیش از آن توانست زیان خود را کاهش دهد.

این باشگاه ایتالیایی در فصل ۱۷-۲۰۱۶ زیانی بالغ بر ۲۴ میلیون یورو ثبت کرده بود.

با وجود زیان اینتر، این باشگاه در چارچوب مقررات کنترل مالی یوفا موسوم به «فایننشال فیرپلی» جریمه نمی‌شود، چون بخش عمده‌ای از هزینه‌های اینتر صرف توسعه زمین‌های تمرین، زیرساخت‌های استادیوم، تیم‌های پایه و فوتبال زنان شده و این مخارج زیربنایی طبق قانون سربه‌سر یوفا محاسبه نمی‌شوند.

بر اساس گزارش رسانه‌ها، درآمد اینتر در فصل ۱۸-۲۰۱۷ حدود ۲۸۰ میلیون یورو بوده است. در فصل پیش از آن «نرآتزوری» ۲۶۲ میلیون یورو درآمد کسب کرده بود.BAZAR VARZESH