تلگرام بازار ورزش

کاهش ۵۰ درصدی سود منچستر یونایتد

بازار ورزش: منچستر یونایتد گزارش مالی خود را برای سال ۲۰۱۸ منتشر کرد. درآمد کل این باشگاه از ۵۸۱ میلیون پوند به ۵۹۰ میلیون پوند رسیده است. سه منبع درآمد تلویزیونی، روز مسابقه و درآمدهای تجاری نسبت به سال ۲۰۱۷ تغییر زیادی نکرده است.

 

 

سود عملیاتی منچستر یونایتد ولی از ۸۰ میلیون پوند در سال ۲۰۱۷ به ۴۴ میلیون پوند کاهش پیدا کرده است.BAZAR VARZESH