تلگرام بازار ورزش

درآمد بی‌سابقه اینتراخت فرانکفورت

بازار ورزش: اینتراخت فرانکفورت در فصل گذشته ۱۴۰ میلیون یورو درآمد کسب کرد که در تاریخچه این باشگاه یک رکورد محسوب می‌شود. این باشگاه نسبت به فصل پیش از آن درآمد خود را ۳۰ میلیون یورو افزایش داده است.

اینتراخت که فصل گذشته قهرمان جام حذفی شد، ۵۳,۹ میلیون یورو از این درآمد را از محل فروش حقوق تلویزیونی که در آلمان به صورت متمرکز توسط سازمان لیگ فروخته می‌شود، بدست آورد.

 

اینتراخت فرانکفورت تنها ۳۵ درصد درآمد خود را خرج دستمزد بازیکنان می‌کند که شاخص بسیار خوبی است. این باشگاه اعلام کرده که قصد دارد ۳۵ میلیون یورو در ساخت ساختمان اداری جدید و ۳۰ میلیون یورو نیز در زیرساخت‌های دیجیتال جدید سرمایه‌گذاری کند.BAZAR VARZESH