تلگرام بازار ورزش

فدراسیون فوتبال فرانسه با کردیت اگریکول تمدید کرد

بازار ورزش: فدراسیون فوتبال فرانسه قرارداد اسپانسرینگ خوذ با شریک قدیمی‌اش بانک فرانسوی کردیت اگریکول را به مدت پنج سال دیگر تا ۲۰۲۳ تمدید کرد.

 

فدراسیون فوتبال فرانسه و کردیت اگریکول از ۱۹۷۴ با هم همکاری می‌کنند.BAZAR VARZESH