تلگرام بازار ورزش

افزایش ۱۵ درصدی درآمد لالیگا

 بازار ورزش: بر اساس گزارش مالی لالیگای اسپانیا برای فصل ۱۷-۲۰۱۶ درآمد این لیگ نسبت به سال قبل ۱۵ درصد افزایش داشته است. با این حال لیگ اسپانیا همچنان با لیگ برتر انگلستان و بوندس‌لیگای آلمان فاصله دارد.

 

۴۲ باشگاه دسته‌های اول و دوم لالیگا در سال مالی ۱۷-۲۰۱۶ در مجموع ۳٫۶۶۲ میلیارد یورو درآمد کسب کردند. این درآمد بی‌سابقه را سازمان لیگ اسپانیا اعلام کرده است. در مقایسه با فصل پیش از آن که درآمد لالیگا حدود سه میلیارد یورو بود، لالیگا درآمدش را بیش از نیم میلیارد یورو و در حدود ۱۵ درصد افزایش داد.

 

عامل اصلی رشد درآمد لالیگا افزایش درآمدهای تلویزیونی بود که دو برابر شده است. درآمد حاصل از فروش حقوق پخش تلویزیونی از ۷۲۹ میلیون یورو در فصل ۱۶-۲۰۱۵ به ۱٫۴۵۵ میلیارد یورو در فصل پیش رسید.

 

با این افزایش درآمد باشگاه‌های بدهکار اسپانیایی توانستند بخشی از بدهی خود را به سازمان مالیات اسپانیا تصفیه کنند. بدهی مالیاتی باشگاه‌های اسپانیایی از ۶۵۰ میلیون یورو در سال ۲۰۱۳ به ۹۶ میلیون یورو کاهش پیدا کرده است.

 

با وجود این افزایش درآمد، لالیگای اسپانیا همچنان با بوندس‌لیگای آلمان و لیگ برتر انگلستان فاصله دارد. لیگ برتر در سال ۱۶-۲۰۱۵ درآمدی بالغ بر ۴٫۲ میلیارد یورو را به ثبت رساند. در فصل ۱۷-۲۰۱۶ نیز لیگ برتر با افزایشی ۲۵ درصدی درآمد خود را به ۵٫۲ میلیارد یورو رساند. ۲۰ باشگاه لیگ برتر در این فصل به طور متوسط ۲۶۰ میلیون یورو درآمد داشته‌اند.

 

بوندس‌لیگای آلمان نیز در سال مالی گذشته برای اولین بار بیش از چهار میلیارد یورو درآمد داشت. ۳۶ باشگاه دسته‌های اول و دوم بوندس‌لیگا با مجموع درآمدی بالغ بر ۴٫۰۱ میلیارد یورو در فصل ۱۷-۲۰۱۶  یک بار دیگر رکورد شکستند.

 



BAZAR VARZESH