تلگرام بازار ورزش

تحقیق و تفحص مجلس از پرسپولیس و استقلال

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از منابع، مصارف و نظام مدیریت دو باشگاه پرسپولیس و استقلال طی ۱۰ سال گذشته در کمیسیون فرهنگی خبر داد.

 

سیده فاطمه ذوالقدر در گفت‌وگو با ایسنا خبر داد:‌ «بر اساس مصوبه کمیسیون فرهنگی، از دو باشگاه پرسپولیس و استقلال طی ۱۰ سال گذشته در حوزه منابع، مصارف و نظام مدیریت هر دو باشگاه تحقیق و تفحص خواهد شد.»

 

به گفته نماینده مردم تهران ۱۰ نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی در هیات تحقیق و تفحص از باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس عضویت دارند.

 BAZAR VARZESH