تلگرام بازار ورزش

استقلال؛ ۱۰۰ میلیارد بدهی در ۷ سال و کیلوها ادعا

محمد نوری‌فر

معاون ارتباطات و مدیر رسانه سابق باشگاه استقلال

 

رسانه وابسته به علی فتح‌الله‌زاده، نوشته است که افشارزاده و افتخاری به اندازه نصف تاریخ هفتاد ساله باشگاه استقلال بدهی به بار آوردند و فراموش کرده بنویسد که حدود ۶۰ درصد مبلغ کل بدهی‌ها به دوران خود او مربوط می‌شود! در عملکرد ضعیف دو مدیر بعد از فتح‌الله‌زاده شکی نیست اما نه آنقدر که بدهی‌های سنگین دوران خودش ماستمالی شود.

 

مرور بدهی‌های استقلال از سال ۱۳۸۹ بر اساس گزارش رسمی حسابرسان مالی:

▪️ایسنا درباره رقم کل بدهی استقلال نوشته: باشگاه استقلال تهران طی حسابرسی انجام شده در سه مرحله و با تاریخ‌های زمانی پیوسته تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۵ بیش از ۹۸ میلیارد تومان بدهی دارد. این در حالی است که اگر قراردادها و بدهی‌های مانده یک سال گذشته استقلال را به آن اضافه کنیم این رقم به بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان خواهد رسید.

▪️باشگاه استقلال در تیر ماه سال ۱۳۸۹ با ۲ میلیارد تومان بدهی تحویل فتح‌الله‌زاده داده شد

▪️جمع کل بدهی‌های استقلال تا پایان دوره مدیریت فتح‌الله‌زاده در تیر سال ۱۳۹۴ حدود ۶۲ میلیارد تومان بوده

▪️جمع کل بدهی‌ها فقط در دوره افشارزاده، از تیر ۹۳ تا تابستان سال ۹۵ حدود ۳۶ میلیارد تومان بوده (یعنی به تنهایی نوبر است!)

 

از سال ۸۹ بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی در شرایطی ایجاد شده که استقلال نه ساختمان درست و درمانی دارد، نه کمپ مناسب تمرینی! یک کمپ وصله پینه‌ای که هر گوشه‌اش با کمک‌های خیریه دوستان استقلالی ساخته شده و نه حتی با این بدهی‌ها!

 

در حقیقت استقلال هیچ چیز ندارد جز کلی مدعی همیشه طلبکار و بی‌کفایت!BAZAR VARZESH